Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Årsabonnement
Abonnementet løper til det sies opp.

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Abonnementsvilkår

Tidsskriftet MC-avisa blir utgitt av Ganddal Tekst og Reklame AS (GTR AS).

1. Avtalen

Abonnementsvilkårene regulerer kjøp av abonnement på MC-avisa og bruk av MC-avisa sin
brukerkonto.

Avtalen inneholder relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom
næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er utgiver av MC-avisa, GTR AS, og kjøper er den forbrukeren som foretar
bestillingen av et abonnement.

3. Levering

Når kjøper tegner et abonnement på MC-avisa, vil abonnementet løpe fra og med den første
utgaven som kommer ut etter bestillingstidspunktet. GTR AS vil sørge for å levere MC-avisa i
samsvar med utgivelsesplanen på mc-avisa.no, men tar forbehold om at justeringer kan
forekomme. MC-avisa distribueres via Helthjem, hvis ikke annet er avtalt.

4. Brukerkonto

Ved bestilling av abonnement blir det opprettet en egen brukerkonto. Kjøper er selv ansvarlig
for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart, at personopplysningene er riktige og at
disse blir oppdaterte ved endringer. Kjøper er ansvarlig for alle bestillinger foretatt på
brukerkontoen hos oss.

5. Betaling

Kjøper betaler abonnementet forskuddsvis, basert på abonnementets art. Kjøper kan betale via
Vipps eller faktura. Om kjøper betaler via Vipps, trekkes summen umiddelbart i det kjøper
fullfører sin bestilling. Ved betaling med faktura, blir fakturaen sendt til kjøperen, fortrinnsvis
via e-post, unntaksvis i papirform via posten. Betalingsfristen framgår av fakturaen og er på
minimum 14 dager fra utsendelse.

6. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt
og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme. GTR
AS forbeholder seg retten til å endre prisene på løpende abonnement.

Nye priser kunngjøres i MC-avisa, på våre nettsider eller per e-post. Kjøper kan når som helst
si opp abonnementet ved prisendringer. Hvis kjøper endrer sitt kundeforhold, kan grunnlaget
for prisen bli endret. I dette tilfellet vil prisene bli justert automatisk og uten varsel ved neste
forfall.

7. Oppsigelse og bindingstid

Løpende abonnement kan sies opp når som helst, og vil løpe til perioden er slutt, hvis ikke
annet blir avtalt. Tid som eventuelt gjenstår på abonnementet vil ikke bli refundert, med
mindre kjøper benytter seg av angrerett (beskrevet i pkt. 8). Kjøper kan si opp sitt abonnement
ved henvendelse på e-post til abonnement@mc-avisa.no eller ved å avslutte abonnementet via
sin MC-avisa brukerkonto.

8. Angrerett og retur

Angrerettloven gir kjøper rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra
innen 14 dager etter at bestillingen er aktivert. Link til angrerettskjema er på vår nettside..
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

9. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser må gjøres til abonnement@mc-avisa.no snarest
mulig. Eventuelle tilbakebetalinger gjøres til det kortet som ble benyttet ved betaling for
abonnementet, eller på kontonummer som kjøper oppgir til oss.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor GTR AS sin
kontroll, gir ikke krav på erstatning.

10. Personvern

Ved kjøp av abonnement på MC-avisa vil vi samle inn personopplysninger for å kunne
gjennomføre kjøpet og levere det abonnementet som er kjøpt. Se personvernerklæring på
www.mcavisa.no/personvern for mer informasjon om hvordan vi behandler dine
personopplysninger.

11. Endring i vilkår

GTR AS kan endre/oppdatere abonnementsvilkårene ved behov. Siste versjon vil være
tilgjengelig på våre nettsider.

12. Kundeservice og kontaktinformasjon

Har du behov for kundeservice kan du kontakte oss via:

E-post: abonnement@mc-avisa.no

Telefon: +47 932 57 788

GTR AS / MC-avisa

Postboks 3009

4392 Sandnes

Organisasjonsnummer: 975788482

13. Lovvalg og verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i
minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for
mekling.

Lukk